Hakkımızda | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ| Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hakkımızda

2 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanı Kararıyla; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesine göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulmuştur.

Fakültemiz hızlı bir yapılanma ile 2022 Eylül ayında öğrenci alımıyla öğretim hayatına adım attı. Tüm Bölümlerimiz İngilizce dilinde eğitimini sürdürecektir. Müfredatlar en son bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak düzenlenmektedir. Disiplinler arası geçişler de göz önüne alınmaktadır. Periyodik olarak yenilenmeye devam edilecektir.  Açılacak bölümlere uygun bir kütüphane çalışması yapılmaktadır.  Bölümlerimiz için en önemli kitaplar satın alınarak havacılık açısından kütüphanemiz güçlendirilecektir.

Öğretim elemanlarımız yurtiçi ve yurtdışından tanınmış okullarından mezun kişilerden oluşacaktır. Yayın ve Proje kapasiteleri yüksek kişilerden seçilecektir. Derslerimizin çoğunda dönem projeleri yaptırarak öğrenciler çalışma hayatlarına hazırlanacaktır. Hala satın alma çalışmaları devam eden bir kit uçak yapımı hem mühendislik hem de İHA bölümlerimiz için önemli fırsatlar çıkaracaktır. Bu faaliyet sürdürülebilir bir şekilde kendi uçağımızı imal edene kadar devam edecektir. Mevcut teknolojinin tekrarları dışında inovativ düşüncelerle yeni teknoloji geliştirmek önemli amaçlarımızdan birisidir. Lisans seviyesinde çok sayıda patent alma ve makaleler yazma girişimleri tüm bölümlerde uygulanacaktır. Ayrıca uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi fakültemizin sürekli gelişmesine olumlu katkıda bulunacaktır.

4.Nesil Üniversitenin tüm unsurları bu fakültemizde bulunacaktır. Öğretme işlemleri sınıf ve bilgisayarla sınırlı olmayacaktır. Fakültede önemli şirketlerimizin ofisleri açılarak öğrenciler ve hocalar buralarda öğrenme ve öğretme işlerine devam edeceklerdir. Öğretme işi bir sanat ve bir oyun olarak icra edilmeye çalışılacaktır.

Daha iyi bir dünya ve insanlık için; insanı, tabiatı ve evreni anlamak, mevcut bilimin ve teknolojinin ötesinde fikirler geliştirmek, yeni ufuklara açılmak,  birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, disiplinler arası çalışmaları desteklemek, analitik düşünce sisteminin oluşmasına ve toplumla bütünleşmeye gidecek unsurlar geliştirmek.

Bu vizyon çerçevesinde araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora programı açılmasını teşvik etmek, disiplinler arası çalışmalara özel önem vermek, Kalite çalışmalarını tüm alt birimlere yaymak,  işleyişleri standart hale getirip kurumsallaşmayı tamamlamak, yerel ve ulusal kuruluşlarla toplantılar yapmak. Havacılığın tüm unsurlarını öğrenip, inovatif yaklaşımlarla sistemlerde geliştirmeler yapmak. Aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliğine farklı bakış açısıyla çok yeni araçlar ve motorlar geliştirmek.

Kalite Politikası

Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek, insan merkezci, sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmak.